Nascimento, Alberto Holanda Pimentel Neto; Ana Katarinna Pessoa do, Brasil