Freitas, Valdecy de Oliveira Pontes; Clarissa Paiva